Wie zijn wij

Vergroot de foto

Met ingang van nu is Rowin Batterink toegetreden tot de maatschap Batterink-Drost.
Rowin: “De laatste 3 jaar nam ik al diverse taken waar en samen met mijn vader heb ik het aanbod van biologische groenten uitgebreid. Met deze formele stap, zie ik nog meer kansen om onze biologische boerderij succesvoller te maken”.
De maatschap bestaat nu uit Rowin Batterink, Jenny Drost en Roel Batterink (van links naar rechts op bijgaande foto).

Sinds 1992 is Het Witte Water in handen van familie Batterink-Drost. Ons kleinschalige biologische agrarisch bedrijf wordt gecombineerd met zorg, vanuit de gedachte om de woon- en werkruimte die zij ter beschikking hebben te delen met anderen om hen de rust te bieden om nieuwe energie te krijgen. 
“Het Witte Water” mag een plek zijn voor velen die rust, regelmaat en ruimte nodig hebben. Zowel Roel als Jenny heeft de benodigde kennis en ervaring. Roel heeft de Sociale Academie en de Hogere Agrarische School (HAS) gevolgd en hij was lange tijd als docent Economie en Maatschappij werkzaam op de Middelbare Agrarische School (MAS). Jenny is van huis uit psychiatrisch verpleegkundige en heeft inmiddels brede (management)ervaring in het middelbaar onderwijs voor zorg en welzijn. Momenteel is zij verbonden aan het Regionaal OpleidingsCentrum (ROC) Midden Nederland. 

Historie
Boerderij “Het Witte Water ”is gebouwd in de jaren ’20-’30 van de vorige eeuw. De boerderijwoning werd gebruikt voor het stallen van melkkoeien: twee rijen met een deel in het midden. Achter de boerderij is een hooitas geplaatst. Later is een koeienstal achter de hooitas gebouwd. 
Het bedrijf is op een hoge zandkop gebouwd. De landerijen waren destijds van wisselende hoogten. De percelen zijn een voortzetting of uitloper van de Appelse Hei. In de crisisjaren rond 1937 is de grond achter de boerderij helemaal (her)ontgonnen. Hier bevonden zich veel poelen en veengaten in het land die soms nog te traceren zijn. De bodem is bedekt met over het algemeen zeer fijn zand met weinig structuur, het Kootwijker stuifzand.