Wie zijn wij

Vergroot de foto

Sinds 1992 is biologisch agrarisch bedrijf Het Witte Water in handen van familie Batterink-Drost. Boerderij “Het Witte Water ” is gebouwd in de jaren ’20-’30 van de vorige eeuw. De boerderijwoning werd gebruikt voor het stallen van melkkoeien: twee rijen met een deel in het midden. Achter de boerderij is een hooitas geplaatst. Later is een koeienstal achter de hooitas gebouwd. 

Het bedrijf is op een hoge zandkop gebouwd. De landerijen waren destijds van wisselende hoogten. De percelen zijn een voortzetting of uitloper van de Appelse Hei. In de crisisjaren rond 1937 is de grond achter de boerderij helemaal (her)ontgonnen. Hier bevonden zich veel poelen en veengaten in het land die soms nog te traceren zijn. De bodem is bedekt met over het algemeen zeer fijn zand met weinig structuur, het Kootwijker stuifzand.